Ελλήνων Χρέος

 

13/01/2013 Ελλήνων Χρέος

Αυτό που ενσαρκώθηκε μέσω του κάθε ανθρώπου που γεννήθηκε Έλληνας, δεν ενσαρκώθηκε για να αναλωθεί και να χαθεί μέσα στον αγώνα του βολέματος και της καλοπέρασης.

Αυτό που ενσαρκώθηκε δεν βολεύεται και δεν χωράει πουθενά, δεν μπορεί να περιοριστεί. Είναι το συστατικό της εξέλιξης της ψυχής και μια ψυχή που εξελίσσεται, δεν μπορεί να καλουπωθεί και να παραμείνει για πολύ καιρό ακίνητη και βολεμένη.
Αυτό χρειάζεται να θυμηθούμε οι Έλληνες γιατί μας έχουν στρέψει στον αγώνα επιβίωσης και ξεχάσαμε την ευθύνη της εξέλιξης για εμάς ατομικά και για την ανθρωπότητα ολόκληρη.
Καιρός να αναδευτούμε και να θυμηθούμε. Καιρός να αναλάβουμε δράση όχι με τα όπλα αλλά με την ψυχή και το πνεύμα μας. Άλλωστε εκείνοι που έδιωχναν τους Πέρσες ή τους Ιταλούς δεν διέθεταν όπλα αλλά ψυχή.

Άντε λοιπόν ας φανούμε αντάξιοι της ευθύνης που δεχτήκαμε να κουβαλήσουμε μέσω αυτού του σαρκίου. Και μπορούμε και γνωρίζουμε να το κάνουμε. Το έχουμε κάνει αμέτρητες φορές στο διάβα της ψυχής μας. Είμαστε πολεμιστές υπέρ της εξέλιξης των ψυχών διαχρονικά!

Δέσποινα

 

Επιστροφή Επιστροφή