Ποιος μπορεί να λάβει το Lightarian Reiki

Lightarian Reiki

Για να εκπαιδευτεί κάποιος ως Lightarian χρειάζεται να είναι Μaster πρώτον στο Usui-βασισμένο Reiki, και δεύτερον, στο Karuna®-βασισμένο Reiki.
Ή εναλλακτικά, να είναι Μaster στο Usui-βασισμένο Reiki και να έχει λάβει τον συντονισμό της “Βουδικής Ενίσχυσης” Lightarian (Βuddhic Boost).

Με τον όρο Usui-βασισμένο Reiki και Karuna®-βασισμένο Reiki εννοούνται άλλες μορφές Reiki, του ίδιου επιπέδου με το Μaster Usui Reiki, όπως το Shambala Reiki και το Skhm ( Σεϊκίμ) Reiki καθώς και το Μaster Karuna Ki Reiki αντίστοιχα.

Εκπαίδευση

Μέσα από πνευματική επικοινωνία (channeling) γνωρίζουμε ότι υπάρχουν οκτώ ζώνες θεραπευτικών ενεργειών Reiki. To Lightarian Reiki καταλαμβάνει τις ανώτερες έξη ζώνες που διδάσκονται σε τέσσερα επίπεδα:

1ος συντονισμός στα επίπεδα I & II,

2ος συντονισμός στο επίπεδο III,

3ος συντονισμός στο επίπεδο IV,

4ος συντονισμός στα επίπεδα V & VI.

Oι συντονισμοί γίνονται με τη μορφή καθοδηγούμενου διαλογισμού και μπορούν να δοθούν από κοντά, τηλεφωνικά ή από απόσταση.

O πίνακας που ακολουθεί μας δίνει μια ένδειξη της Δονητικής Βάσης των Ενεργειών της Ακτίνας Reiki:

 

Δονητική Βάση των Ενεργειών της Ακτίνας Reiki

Lightarian Reiki

Επιστροφή Επιστροφή