Προέλευση του Lightarian™ Reiki

Karuna Reiki

To Lightarian Reiki (Λαϊτάριαν Ρέϊκι) προέρχεται από τις ενέργειες συγκεκριμένου επιπέδου δονητικής συχνότητας, που ονομάζεται επίπεδο του Αναληφθέντα Διδασκάλου Βούδα.

Οι ενέργειες κάθε επιπέδου ανώτερης κραδασμικής συχνότητας, στον αόρατο κόσμο, αντιπροσωπεύονται από συγκεκριμένες εκδηλώσεις του “Φωτός”, που ονομάζονται Αναληφθέντες Διδάσκαλοι.

Κάθε ένας από τους Αναληφθέντες Διδασκάλους είναι εστιασμένος στη δημιουργία και την ενίσχυση συγκεκριμένου πνευματικού έργου.

Κατά τη διάρκεια της μακράς ιστορίας του Πλανήτη μας και της πνευματικής εξέλιξης της Ανθρωπότητας, οι Αναληφθέντες Διδάσκαλοι χρειάστηκε πολλές φορές να προβάλουν τις ενέργειές τους στη Γη, μέσα από ενσαρκώσεις μεγάλων δασκάλων και καθοδηγητών, για να βοηθήσουν τον άνθρωπο να επισπεύσει την πνευματική του μεταμόρφωση.

Η θεά Αθηνά, ο θεός Απόλλων, η θεά Άρτεμης, ο Ιησούς, ο Βούδας, ο Σεν Ζερμαίν, η Μαρία (Παναγία), η Κουάν Γιν, η Λαίδη Νάντα, ο Κουτχούμι, ο Λάντο είναι μερικές από αυτές τις προβολές των ενεργειών στη Γη.

Οι ενσαρκώσεις αυτές δεν ήταν παρά μία ελάχιστη εκδήλωση των θεϊκών ενεργειών, τόση ώστε να μπορεί να γίνει αντιληπτή από τους ανθρώπους, χωρίς να ταράξει ανεπανόρθωτα τις δονητικές αντοχές τους.

Οι θεϊκές ενέργειες που χαρακτηρίζονται ως: Αναληφθείς Διδάσκαλος Βούδας, εστιάζονται στη συμπόνια, στη θεραπεία όλων των επιπέδων και στην πνευματική ανάταση του ανθρώπου.

Η ενέργεια Reiki, έχει δοθεί στην ανθρωπότητα από αυτό το δονητικό επίπεδο. Αν ανατρέξουμε στην ιστορία του, θα διαπιστώσουμε ότι ήταν αποτέλεσμα διαλογισμού και ενοράσεως.

Έτσι και το Lightarian Reiki, είναι το αποτέλεσμα πνευματικής επικοινωνίας (channeling) που έγινε από τον Αναληφθέντα Διδάσκαλο Βούδα μέσω της Τζανίν Μαρί Τζέλμ (Jeannine Marie Jelm).

Σκοπός αυτής της επικοινωνίας από τον Αναληφθέντα Διδάσκαλο Βούδα, ήταν να μας βεβαιώσει ότι αυτή η ενεργειακή ακτίνα θεραπείας είναι διαθέσιμη στον Πλανήτη μας από τους πανάρχαιους χρόνους, αφ’ ετέρου δε, να ξεκαθαρίσει, να απομυθοποιήσει και να φέρει ξανά στην επιφάνεια τις βαθύτερες πλευρές και δυνατότητες τής έννοιας Reiki, που για πολύ καιρό έχουν ξεχαστεί και αγνοηθεί. Απώτερος σκοπός του είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να αυξήσουν σταδιακά τη δονητική τους συχνότητα για να μπορέσουν να ακολουθήσουν τη Γη, καθώς αυτή αυξάνει τον παλμό της και επιχειρεί τη μετάβασή της σε υψηλότερα πνευματικά επίπεδα.

 

Επιστροφή Επιστροφή