Ενθύμηση

 

 

Η Ενθύμηση που τη ρίζα της έχει στο ρήμα ενθυμέομαι – ενθυμούμαι, σημαίνει ότι τοποθετώ κάτι στο Νου ή στην Καρδιά.
Η λέξη Θυμός στην πραγματική της έννοια, όπως την παραλάβαμε από τους προγόνους που μας παρέδωσαν τη Γλώσσα, αποδίδεται ως: Πνεύμα, Ψυχή, Νους, Καρδιά.

Ενθύμηση λοιπόν, σημαίνει ότι αυτό που τοποθετούμε στο Νου μας ως σκέψη και αντίληψη και αυτό που εναποθέτουμε στην Καρδιά μας ως συναίσθημα, σχετίζονται με την Ψυχή και το Πνεύμα μας.

Όλα τα όντα, σε ολόκληρο το Σύμπαν, προέρχονται από την Μία και Πρωταρχική Ουσία, επομένως διαθέτουν Πνεύμα. Όλα τα όντα που έχουν μπει στη διαδικασία να αποκτήσουν Επίγνωση της Θείας Ουσίας μέσα τους, έχουν Ψυχή, ασχέτως της μορφής τους.
Η μορφή είναι μόνο το ένδυμα της Ψυχής και έχει φτιαχτεί για να υπηρετεί την Αφύπνιση και τη Θέωσή της. Έτσι, είναι επιλεγμένη και είναι η κατάλληλη για να εξασφαλίζει την επιβίωση του όντος, στο περιβάλλον που η Ψυχή έχει διαλέξει να δράσει χάριν της εξέλιξής της.

Προκειμένου να αυξήσουμε τη Γνώση της Ψυχής μας, οι προκλήσεις που δεχόμαστε από τη Ζωή και οι ρόλοι που αναγκαζόμαστε οι άνθρωποι να παίζουμε στην καθημερινότητά μας, πολύ συχνά, μας παρασύρουν και μας απομακρύνουν από τον σκοπό της ενσάρκωσής μας. Έτσι, αντί να χρησιμοποιούμε τις προκλήσεις και τους ρόλους ως εργαλεία εκγύμνασης της Ψυχής, τους επιτρέπουμε να γίνουν οι εξουσιαστές που καθορίζουν την καθημερινότητα και την πορεία μας. Σταδιακά, λησμονούμε τα της Ψυχής και Της δίνουμε διακοσμητική θέση στη ζωή μας. Έτσι, αποκόπτουμε τον εαυτό μας από τον Λόγο της ύπαρξής μας και από την Πνευματική Πηγή που τροφοδοτεί την ενσάρκωσή μας με ενέργεια. Το αποτέλεσμα είναι να αρχίσει η ατροφία και η φθορά του νου, του συναισθήματος και του σώματος αφ’ ενός και να κινητοποιηθεί αυτόματα, ο επανορθωτικός Νόμος της Ανάγκης.
Ο Νόμος της Ανάγκης θα επιχειρήσει να μας επαναφέρει, δια της βίας, στην ορθή πορεία της εξέλιξης της Ψυχής.

Για να ελαχιστοποιήσουμε ή να αποφύγουμε τις οδύνες που η επέμβαση του Νόμου της Ανάγκης προκαλεί, πρέπει να αναζητήσουμε την αιτία των προβλημάτων μας και να πιάσουμε συνειδητά το νήμα της Ψυχής μας από εκεί που το είχαμε εγκαταλείψει.
Ο μόνος τρόπος για να το πετύχουμε, είναι να ε ν θ υ μ η θ ο ύ μ ε: Να αρχίσουμε δηλαδή, να στρέφουμε συνειδητά τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας στην υπηρεσία της Εξέλιξης και της Θέωσης της Ψυχής.

Η Ε ν θ ύ μ η σ η θα μας εισάγει στην πραγματική Πίστη που είναι Πειθώς η οποία προκύπτει από την έρευνα, τη βιωματική και τη Γνώση. Η Πίστη αυτή, σε αντίθεση με την τυφλή Πίστη που μας υπαγορεύει το Κοινωνικό και Θρησκευτικό σύστημα, είναι ικανή να μας στηρίξει στις δύσκολες στιγμές της ζωής και να μας οδηγήσει σε περαιτέρω συνειδητή Αναγέννηση της Ψυχής.
Όλοι μας έχουμε βρεθεί στη θέση, ενώ πιστεύουμε στο Θεό και την Αγαθότητά του, στις δύσκολες ή αδιέξοδες καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε, να νιώθουμε μόνοι, εγκαταλελειμμένοι και φοβισμένοι.
Ελπίζουμε και προσευχόμαστε από τη μια και την ίδια στιγμή, προσπαθούμε να ελέγξουμε την κατάσταση με τον δικό μας τρόπο λέγοντας την περίφημη φράση: Ναι μεν αλλά…
Γιατί; Επειδή κανένας δεν μπορεί με τα λόγια, να μας πείσει για την ύπαρξη του Θεού στη ζωή μας. Ο νους μπορεί να δέχεται την πληροφορία για την Ύπαρξή του, αλλά η καρδιά στην κρίσιμη στιγμή, την απορρίπτει ως μη πιστοποιημένη.

Η πραγματική και ακλόνητη Πίστη είναι η Πειθώς που προκύπτει από την Γνώση του Εαυτού και από την ένωση της Ψυχής με το Πνεύμα. Για να την γευτούμε και να την βιώσουμε χρειάζεται να ε ν θ υ μ η θ ο ύ με.

Πώς γίνεται η Ενθύμηση;

Η Αφύπνιση και η Ενθύμηση γίνονται σταδιακά, όπως σταδιακά έγινε και η ύπνωση της Ψυχής.

  • Σε πρώτο στάδιο, ο άνθρωπος ενημερώνεται για τον λόγο της ενσάρκωσης της Ψυχής. Παράλληλα με την ενημέρωση, δέχεται Ενεργειακή Θεραπεία ώστε να αρχίσει η ανατροφοδότηση του νου, του συναισθήματος και του σώματός του με τα απαραίτητα ενεργειακά καύσιμα.
  • Σε δεύτερο στάδιο, ενημερώνεται για την σχέση που έχουν τα προβλήματα και οι προκλήσεις της καθημερινότητάς του με την ύπνωση της Ψυχής. Παράλληλα εκπαιδεύεται σε κάποια Ενεργειακή Θεραπευτική Μέθοδο και αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη της ανατροφοδότησης του με Ενέργεια.
    Έτσι, αποκαθιστά την επαφή του με την Συμπαντική Δημιουργική Αρχή.
  • Σε τρίτο στάδιο, εκπαιδεύεται στο να αποκωδικοποιεί τις προκλήσεις της ζωής του. Παράλληλα, εμβαθύνει περισσότερο στις Ενεργειακές Θεραπευτικές Εφαρμογές για να μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα τον εαυτό του μέσα στην καθημερινότητά του.
  • Τέλος, εκπαιδεύεται στο πώς να εναρμονίζει το Νου και την Καρδιά του με τις εξελικτικές ανάγκες της Ψυχής και του Πνεύματός του. Στο στάδιο αυτό, οι προκλήσεις της καθημερινότητάς του παύουν να είναι οι εξουσιαστές που καθορίζουν τη ζωή του και γίνονται συνειδητά αποδεκτές ως απαραίτητες εκγυμνάσεις για την αναβάθμιση της συνειδητότητάς του.

Οι ρόλοι τους οποίους καλείται ο άνθρωπος να παίζει στην καθημερινότητά του, παύουν να τον παγιδεύουν και αρχίζουν να υπηρετούν συνειδητά τις ανάγκες της Ψυχής του για Γνώση και Επίγνωση.
Ο άνθρωπος εδώ, εκπαιδεύεται στο πώς να αξιοποιεί συνδυαστικά και δημιουργικά τις διάφορες Ενεργειακές Θεραπευτικές Μεθόδους, για το δικό του και το ευρύτερο καλό.

Η Γνώση, η Ενέργεια και η Εφαρμογή των όσων έμαθε, εκλεπτύνουν τόσο την Ψυχοσωματική του συχνότητα, που παύει να προκαλεί τη βίαιη επέμβαση του Νόμου της Ανάγκης. Ο άνθρωπος, αρχίζει να αντέχει, να αξίζει και να δέχεται την συχνότητα της Συνεχούς Παρουσίας και Προστασίας της Θείας Πρόνοιας στη ζωή του.

Το Πνεύμα του γίνεται ο Ηνίοχος της ενσαρκωμένης Ψυχής του κι Αυτή ακολουθεί συνειδητά την πορεία προς την Θέωση.

Τα τέσσερα στάδια της Ε ν θ ύ μ η σ η ς του ανθρώπου και της Ψυχοσωματικής του Αναγέννησης, επιτυγχάνονται με τον συνδυασμό της Αυτογνωσίας και των Ενεργειακών Θεραπευτικών Εφαρμογών.

Επιστροφή Επιστροφή